TRi Ân Khách Hàng Thân Thiết

Thông Báo
V/v : Chương trình Tri Ân Khách Hàng Cuối Năm
Kính Gửi: Qúy khách hàng
 Nhằm tri ân Qúy khách hàng đã luôn sát cánh cùng công ty trong suốt thời gian qua, Công ty TNHH TM Wincom Hà Nội
xin trân trọng thông báo chương trình tri ân khách hàng cuối năm như sau:
Danh mục: Tin Tức